Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnowa

33-100 Tarnów; ul. Bernardyńska 24